Dostawca seriwsu

Matsuoka Motor Sp. z o.o
Konopnica 164 E,
21-030 Motycz
NIP: 1181981567,

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

KRS: 0000314055. Kapitał Zakładowy: 227 000,00 ZŁ